Skip to content

Vot per correu per a aquells que estigueu fora del poble

by a 21 Mai 2009
El pròxim dia 28 de maig finalitza el termini per a sol·licitar el vot per correu. Si el dia de les eleccions no eres al teu municipi o no pugues anar a la teua mesa electoral cal seguir el següent procediment:
Procediment a seguir en el cas d’electors que el dia de les eleccions estiguen absents de la localitat on han d’exercir el seu dret de vot, sense eixir de l’Estat espanyol, o no puguen personar-se a la mesa electoral.

1. Demanar a qualsevol oficina de correus la documentació per poder sol·licitar el “VOT PER CORREU”. Aquesta documentació la pot demanar qualsevol persona, no cal que siga l’elector, a partir del dia 15 d’abril fins el dia 28 de maig de 2009, ambdós inclosos.

Aquesta documentació consta de:

– Full de sol·licitud de certificació en el Cens Electoral.
– Justificant de certificat (Imprès ordinari de correus per emetre qualsevol tipus de certificat)
– Sobre dirigit a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral (el destinatari ja hi és imprès).
– Full explicatiu.

2. Omplir les dades en el full de sol•licitud de certificació en el Cens Electoral, tenint present que cal indicar ben clarament l’adreça de lloc del territori de l’Estat Espanyol on a l’elector l’interessa rebre la documentació per votar per correu.

3. Anotar en el sobre dirigit a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, la província de la qual es tracte. (Recordar posar les dades del remitent a l’anvers del mateix sobre).

4. Omplir el justificant de certificat de correus.

5. Una vegada s’hagen omplert degudament les dades en el full de sol•licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral, l’ha de signar la persona que ha de votar, la qual ho ha de lliurar personalment a qualsevol Oficina de Correus, anant proveït del DNI, Passaport o del carnet de conduir originals (no fotocòpia). Cal tenir present que la signatura d’aquest full de sol•licitud ha de coincidir amb la que figura en el document acreditatiu que s’utilitze.

Si l’elector fos un ciutadà de la Unió Europea, serà suficient per la seva identificació l’exhibició del passaport o permís de conduir, sempre que en aquests documents hi figure la fotografia y la signatura de l’interessat.

6. L’empleat de l’oficina de correus, comprovarà les dades amb el document acreditatiu que s’acompanye, després donarà a l’interessat l’original del full de sol•licitud, demanant-li que el col·loque dins el sobre i que el tanque; a continuació li lliurarà còpia del full de sol·licitud i còpia de l’imprès de certificat.

El termini per a certificar aquest document comença el dia següent a la publicació i entrada en vigor del Decret de convocatòria de les eleccions, és a dir el 15 d’abril i finalitza el dia 28 de maig de 2009. El servei de tràmit d’aquest certificat és de caràcter gratuït.

7. A partir del 18 de maig i fins el 31 de maig de 2009, la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, enviarà per correu certificat i al domicili que s’haurà indicat en el full de sol·licitud (tramés com a primer pas d’aquest procés), tota la documentació necessària per exercir el vot per correu, consistent en:

– Paperetes dels partits o coalicions i sobre electoral
– Certificació d’inscripció en el Cens Electoral
– Sobre en el qual hi figurarà l’adreça de la Mesa del Col·legi Electoral on correspongua votar
– Full explicatiu d’instruccions.

El justificant de recepció de la documentació esmentada l’ha de signar personalment la persona sol·licitant quan la reba, i ho ha d’acreditar amb l’exhibició del DNI, passaport o carnet de conducció originals. En el cas que l’elector no es trobe en el domicili, se li comunicarà que s’haurà de presentar-se personalment a l’oficina de correus corresponent, per tal de retirar la documentació electoral, prèvia acreditació.

8. L’elector, una vegada haja rebut la documentació per votar per correu ha d’introduir la papereta escollida, dintre del sobre de votació corresponent i tancar-lo. Aquest sobre amb el vot, juntament amb el certificat d’inscripció en el Cens Electoral, s’han d’introduir en un altre sobre que es rebrà conjuntament, el qual ja portarà impresa l’adreça de la Mesa del col·legi electoral de l’elector; fet això, s’ha de procedir a la seva certificació a qualsevol oficina de correus.

El certificat d’aquest sobre que conté el sobre amb el vot i la certificació d’Inscripció en el Cens, no és necessari fer-la personalment, ja que aquest tràmit pot ser realitzat per qualsevol persona.

El termini per certificar el vot en qualsevol Oficina de Correus, fins el dia 3 de juny de 2009 inclòs.

El servei de certificar aquest document és gratuït i no necessita segells.

Si per error s’ha tramès el sobre per correu ordinari, aquest serà retornat per tal que es torn3 a trametre per correu certificat i urgent.

S’ha de tenir present que els electors que hagen sol·licitat el vot per correu, encara que no hagen rebut la documentació electoral o no hagen certificat, finalment, el vot, no podran votar personalment davant la Mesa Electoral

Anuncis

From → Spain

Feu un comentari

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: